okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Funkcionáři
Zasloužilí funkcionáři  - OSH Kroměříž:

Vlasta Hanáková         SDH Lhota u Pačlavic
Josef Chytil                  SDH Břest
Stanislav Růžička         SDH Lutopecny

František Vojáček         SDH Tetětice
Antonín Šumbera         SDH Zástřizly
Stanislav Stavjaník       SDH Sobělice
Stanislav Stančík          SDH Bílany
Miloslav Gotvald           SDH Pačlavice
Bohumír Navrátil           SDH Tetětice
Miloslav Janoštík          SDH Pačlavice
Antonín Šafařík             SDH Kurovice
Vladimír Štěrba             SDH Bílany
Marie Muchová             SDH Zborovice 
František Novák            SDH Vítonice 
Vítězslav Žalčík            SDH Cetechovice
Jaroslav Vylíčil              SDH Prasklice
Jaroslav Bělík               SDH Loukov 
Ladislav Šťastný           SDH Vítonice 
Vít Zapletal                   SDH Medlov
Miroslav Kopeček         SDH Zdounky
Josef Štefek                 SDH Zdounky
Jaroslav Hanák            SDH Zdislavice 
Štefan Valigurský         SDH Zborovice
Antonín Sklenář           SDH Bořenovice
Ladislav Pospíšilík       SDH Karlovice 
Josef Malíř                   SDH Libosváry 
Jaroslav Erlebach        SDH Rusava 
Elena Pospíšilíková      SDH Karlovíce 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému