okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Stanovy Aktivu ZHaF

Stanovy

 Aktivu  zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Kroměříž

 

 

 

PREAMBULE

 

Smyslem založení a existence Aktivu  zasloužilých hasičů a

funkcionářů je využití dlouholetých zkušeností členů hasičstva k plnění humanitárních úkolů našeho sdružení a současně, aby nebyla přerušena kontinuita  práce starších členů SH ČMS v době, kdy jejich zkušenosti mohou být nejcennější.

 

Na setkání Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů

(dále jen Aktiv) dne 16. září 2021 byly provedeny volby vedení Aktivu.

 

Vedoucí Aktivu:    Antonín Horák

Zdounky, Nádražní 373   tel. 723 842 976

Zástupce vedoucího Aktivu : Stanislav Pumprla

Prusinovice 242  tel. 774 049 207

Hospodářka : Anna Opravilová

Postoupky 176

Jednatel:  Miroslav Sas

Vlčí Doly 26  tel. 732 366 360

Členové:    Vlastimil Rybka

                   František Novák

 

A.   Účel a smysl členství

 1. Aktiv  je volným sdružením při výkonném výboru SH ČMS - Okresního sdružení hasičů Kroměříž (dále jen "OSH Kroměříž") . 
 2. Členem Aktivu se může stát každý člen SDH, který dosáhl 60 let svého věku. Další podmínkou přijetí do Aktivu je 20 let funkcionářské činnosti na úrovni SDH, okrsku, okresu nebo vyššího orgánu hasičstva. 
 3. Členství v Aktivu navrhují – sbor dobrovolných hasičů, okrsek nebo OSH.
 4. Členství schvaluje Aktiv na návrh vedení Aktivu.

B. Činnost Aktivu

 1. Aktiv je  orgánem výslovně poradním
 2. Návrhy, které vzniknou jako Usnesení Aktivu, schválené naprostou většinou, mají jen smysl poradní a doporučující. 
 3. Zasedání  Aktivu si volí ze svého středu  vedoucího, zástupce vedoucího,  jednatele a  hospodáře.
 4. Z každého zasedání Aktivu bude  proveden  zápis.

C. Zánik aktivu

1. Zánik Aktivu nastane poklesem pod 7 členů  a schválením výkonným výborem OSH 
     Kroměříž. 

 

 

D. Závěrečná ustanovení

 1.   Členství v Aktivu je dobrovolné.
 2.   Členský  příspěvky činí 150,- Kč za kalendářní rok. 
 3.   Členské příspěvky budou  použity jen  na činnost Aktivu.
 4.   Pokud člen ve dvou po sobě jdoucích letech nezaplatí členský příspěvek je jeho         členství zrušeno.

    

Aktualizováno dle Statutu Aktivu "Zasloužilých hasičů " - předpis SH ČMS  II / 1 - 2013

 

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému