okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Aktuality
Jednání delegátů SDH ve Zdounkách 21.3.2015
24.03.2015 - autor: Jitka Krylová

V sobotu 21. března 2015 proběhlo shromáždění delegátů SDH okresu Kroměříž. Akce se konala v osvědčeném prostředí a to v  Kulturním domě ve Zdounkách.  Jednání zhodnotilo  končící volební období 2010 – 2015, vytýčilo úkoly OSH Kroměříž  do roku 2020, ale hlavně zvolilo nové  funkcionáře pro  období 2015 – 2020.

 

Jednání zahájili mladí hasiči  z Nětčic  s hasičskou rozvičkou a poté nám mladí hasiči ze Zdounek vysvětlili, jak to vlastně bylo s Machem a Šebestovou doopravdy ....

Kultruní program sklidil zasloužené ovace.  Poté si vzal slovo Ing. Josef Svoboda, vedoucí odboru kanceláře hejtmana, který jednání pozdravil jménem  hejtmana Zlínského kraje   MVDr. Stanislava Mišáka. Se zprávu o činnosti OSH Kroměříž v minulém období vystoupil starosta OSH Stanislav Pumprla. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady předložil Vojtěch Lukeš a zprávy rad přednesli jejich předsedové.

 

V následné diskusi postupně vystoupili hosté i členové :

Plk. Ing.  Vít Rušar, ředitel HZS  Zlínského kraje, Václav Holásek za KSH Zlínského kraje, PhDr. Josef Juráň za SH ČMS,  Ing. Tomáš Reitmaier za HVP, pobočku Brno a Jan Bělíček za OSH Vsetín.


Během jednání probíhaly postupně volby a  z nich vzešlo následné složení výkonného výboru a OKRR OSH Kroměříž na volební období 2015-2020:

 

Starosta OSH Kroměříž                                              Stanislav Pumprla

Náměstci starosty OSH Kroměříž                               Jitka Krylová

                                                                                    Zdeněk Janásek

                                                                                     Antonín Horák

Členové  výkonného výboru OSH Kroměříž               Jarmila Zapletalová

                                                                                    Mgr. Lenka Stojanová

                                                                                    Věra Přikrylová

                                                                                    Věra Frgalová

                                                                                    Ladislav Miklík

                                                                                   Josef Barotek 

                                                                                   Jaroslav Kutra

                                                                                   Josef Raclavský

                                                         předseda ORV  František Crhák

                                                        předseda ORP   Martin Koutňák

                                                        předseda ORM   Jiří  Chlápek

 

Předseda Okresní kontrolní a revizní rady                  Vojtěch Lukeš

Členové  Okresní kontrolní a revizní rady                   Věra Halamová      

                                                                                    Jitka Hlavíková

                                                                                    Karel Budík

                                                                                    Josef Straka

                                                                                     Miloslav Sas

                                                                                     Alois Navrátil

 

Následně byli zvoleni delegáti za OSH Kroměříž  na Shromáždění delegátů OSH Zlínského kraje a na V. sjezd SH ČMS  v Pardubicích.

Proběhla nominační volba kandidátů do funkcí ve vyšších orgánech SH ČMS.

 

Usnesení z jednání bylo přijato všemi delegáty. Starosta OSH Kroměříž v závěru poděkoval za důvěru jménem všech zvolených funkcionářů a vyjádřil přesvědčení, že vstřícným jednáním sborů, okrsků, okresního a krajského sdružení hasičů společně zajistíme splnění úkolů, daných schváleným dokumentem „Hlavní zaměření činnosti OSH Kroměříž  na období 2015-2020“.

 

Závěrem patří poděkování za náročnou a pečlivou realizaci voleb zvolené komisi a to ve složení Miroslava Vymětalová, Kristina Krejčí, Hana Vašinová, Ing. Miroslav Budík, Pavel Ředina a František Novák, členům SDH Zdounky za přípravu a následný úklid sálu, vedoucím kolektivů MH Nětčice a Zdounky za náročnou přípravu a hlavně provedení programu , Marušce Pokorné za "press foto"  a také Jarce Zapletalové a Lence Stojanové za přípravu  a konzultace materiálů ke zdárnému průběhu  jednání shromáždění.

 

Zdounky, 21. 3. 2015                                   Jitka Krylová

 

 

Foto z akce:

http://oshkromeriz.rajce.idnes.cz/Shromazdeni_delegatu_SDH_okresu_Kromeriz/

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému